VENDING

Częstymi problemami dla klientów są nie tylko nieterminowość dostaw, niedobór zapasów czy nadmiar kosztownych i czasochłonnych, notorycznie powtarzanych, czynności, ale również bardzo szkodliwe, nadmiarowe pobory elementów ze stanów magazynowych.
 
Zjawisko to, spowodowane głównie niegospodarnością bądź niefrasobliwością pracowników produkcji, przekłada się na zawyżenie poziomu kosztów zmiennych przedsiębiorstwa, czyli kolejne straty finansowe, ponoszone przez firmę i pracowników. 
 
Jednym ze sposobów na znaczne ograniczenie występowania nadmiarowych poborów, jest wprowadzenie narzędzi umożliwiających imienną kontrolę zejścia dla każdej sztuki.
 
Z naszego doświadczenia wynika, że u klientów, którzy zdecydowali się wprowadzić vendingowe maszyny wydawcze dla najbardziej „popularnych” materiałów (tarcze do cięcia, rękawiczki ochronne, wiertła, drobna chemia i narzędzia), nastąpił znaczący spadek zapotrzebowania, rzędu 25-40%.