Jak zarzadzać częściami C

Zastosowanie modułowego systemu zarządzania dostawami drobnych części typu C zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo. Mają na to wpływ dwa czynniki:
 • Konsolidacja wielu drobnych dystrybutorów pod skrzydłami jednego integratora 
 • Możliwość standaryzacji procesów kupieckich, logistycznych i magazynowych
  
Elementy procesu zarządzania częściami typu C w systemie Kanban 3:
 • projekt i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania dostawami części  C
 • integracja dostawców części C
 • stuprocentowa likwidacja stanów magazynowych, pełna konsygnacja towarowa 
 • całkowita redukcja kosztów pozyskania, dostawy, magazynowania i rozchodu części C
 • pełen zakres usług logistycznych i magazynowych
 • wsparcie techniczne i technologiczne, standaryzacja wewnętrznej bazy części C u klienta
 • uproszczenie procesów związanych z zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw elementów C, poprzez zastosowanie standardów VIM (zarządzanie zapasami przez dostawcę)
 • całkowita informatyzacja przepływu informacji  i dokumentów
 • standard EDI, standard JPK oraz dedykowane API dla starszych systemów informatycznych
 • wsparcie w opracowaniu procedur szkolenia i coaching managerski