Moduły

Zapewniamy dostosowanie naszego systemu względem procedur działu zaopatrzenia u klienta w taki sposób, aby w jak największym stopniu zredukować koszty administracyjne oraz koszty magazynowania.
 
By sprostać potężnemu zróżnicowaniu standardów pracy wśród naszych obecnych i potencjalnych klientów, zastosowaliśmy nowatorską technikę projektowania naszych systemów informatycznych, opartą o cztery, niezależne kompetencyjnie i systemowo, moduły oraz indywidualne nakładki klienckie, które pozwalają na niemal pełną dowolność w projektowaniu rozwiązań dedykowanych pod klienta. 
 
Czynności związane z pozyskaniem części C, których wartość jest stosunkowo niska, zapotrzebowanie mocno zróżnicowane i przy tym są liczne asortymentowo, pochłaniają duże koszty.
 
Dlatego, wraz z naszymi klientami, pracujemy nad przygotowaniem indywidualnej oferty, poczynając od planowania szczegółów komunikacji systemowej, utworzenia modelu dystrybucji, doboru produktów i ich producentów, poprzez opracowanie systemu kontroli dostaw i jakości, aż po dystrybucję i rozliczenie kosztów.