Opcje konfiguracji systemu KANBAN

Uzupełnianie zużytych pojemników w systemie Kanban oparte jest o indywidualne potrzeby danego klienta. Przy ich ustalaniu nasza firma bierze pod uwagę:
 • Uwarunkowania infrastrukturalne klienta (layout hali produkcyjnej, powierzchnia magazynu, system produkcji i preferowany model dystrybucji komponentów produkcyjnych)
 • Zapotrzebowanie na części typu C
 • Specyfikę branżową klienta (liczebność oraz dostępność rynkowa producentów danych elementów C)
Aby zapewnić jak najoptymalniejszy system dostaw produktów, opracowaliśmy kilka modelowych wersji systemu Kanban: 
 
 • KANBAN V2  System Kanban z obsługą lokalną
 • KANBAN V3 System Kanban z obsługą zewnętrzną
 • KANBAN V1 System Kanban bez obsługi
 
WAŻNE! 
 
Każdy z przedstawionych modeli działa w oparciu o ten sam, stały proces Kanban, który zapewnia:
 • Uproszczenie i przyspieszenie procesów zakupowych i logistycznych 
 • Optymalizację kosztów związanych ze zbędnymi, powtarzalnymi czynnościami 
 • Optymalizację kosztów związanych z gospodarką materiałową 
 • Optymalizację kosztów związanych z brakami magazynowymi 
 • Odzyskanie kapitału zablokowanego w magazynie części C
 • Standaryzację katalogu elementów C oraz konsolidację drobnych dostawców
 • Współpracę w oparciu o gwarancje handlowe, jakościowe i logistyczne
 • Elastyczną obsługę zamówień z nowoczesnego centrum dystrybucyjnego na terenie Polski