Jak działa system KANBAN

Największą grupę odbiorców, oferowanych przez naszą firmę systemów KANBAN, stanowią klienci przemysłowi. Dostosowując każdorazowo naszą ofertę do ich indywidualnych potrzeb, staramy się dostarczyć optymalne rozwiązania najwyższej jakości. 
 
System Kanban opracowany został w Japonii. Jego największa zaletą jest niezwykle prosta zasada „ograniczenia operacji w toku”, o którą został oparty. Jest to nowoczesna forma kontroli procesu, która zapewnia precyzyjny nadzór nad jego przebiegiem.
 
W miejsce klasycznego podejścia, opartego na maksymalnym wykorzystaniu czasu produkcji (likwidacja ”strat”), bez względu na poziom zapotrzebowania, dwupojemnikowy system Kanban oferuje dostarczanie części C bezpośrednio tam, gdzie są one wymagane, bez konieczności tworzenia dodatkowych magazynów czy wdrażania osobnych procesów dystrybucji wewnątrzzakładowej.